top of page

Forum kliniczne

Copying Down
Line wave.png
Forum kliniczne
Forum kliniczne

Fora Kliniczne EMNODN są otwarte dla szkolących i nieszkolących personelu medycznego, pielęgniarek, położnych i AHP zaangażowanych w opiekę nad noworodkami w regionie East Midlands.

Następne Forum Kliniczne EMNODN odbędzie się w środę 7 października 2021 r. w godzinach 14.00-16.30 za pośrednictwem Microsoft Teams.

Kopia ulotki forum zostanie opublikowana tutaj, gdy tylko będzie dostępna.

bottom of page