top of page

Tėvų konsultacinė grupė

Neonatal family support
Tėvai ir šeimos
Line wave.png
Ką mes darom

Kas mes esame

Esame grupė tėvų, kurie patyrė naujagimių priežiūrą viename (ar daugiau) iš vienuolikos naujagimių skyrių visame East Midlands tinkle.  

Mes visada norime naujų narių ir siekiame išgirsti kiekvieno iš vienuolikos naujagimių skyrių patirtį.

Grupei pirmininkauja tėvai, tačiau visą administravimą apima tinklas.

Ką mes darom

Grupės susitinka keturis kartus per metus, siekdamos užtikrinti, kad naujagimių skyriai gautų indėlį iš tėvų perspektyvos.  

Mūsų tikslas yra atstovauti tėvams ir remti naujagimių priežiūros tarnybų darbą visoje Rytų Midlendo valstijoje.

Tai galime padaryti taip:

  • Asmeninių atsiliepimų teikimas ir dalijimasis savo patirtimi ar perspektyvomis

  • Dokumentų, gairių ir plakatų peržiūra iš tėvų perspektyvos  

  • Atstovauti tėvų balsui tinklo susitikimuose

Taisyklės ir sąlygos

Būti PAG nariu yra savanoriška ir jūs neprivalote likti grupės dalimi ar dalyvauti susirinkimuose. Galite dalyvauti tiek ar mažai, kiek jaučiatės patogiai. 

bottom of page