top of page

ક્વીન્સ હોસ્પિટલ (બર્ટન)

Line wave.png
ક્વીન્સ હોસ્પિટલ (બર્ટન)

ટેલિફોન: 01283 566333

ટ્રસ્ટ વેબસાઇટ:  www.uhdb.nhs.uk

 • Derbyshire Support
  Click here for Self-referral Click here for Self-referral Click here for Self-referral
 • Leicestershire Support
  Click here for Self-referral
 • Lincolnshire Support
  Click here for Self-referral
 • Northamptonshire Support
  Click here for Self-referral
 • Nottinghamshire Support
  Click here for Self-referral
 • Staffordshire Support
  Click here for Self-referral

આ નિયોનેટલ યુનિટનું પોતાનું ફેસબુક સપોર્ટ ગ્રુપ છે, તમે તેમાં જોડાઈ શકો છો  અહીં  અથવા ક્વિન્સ અર્લી સ્ટાર્ટર્સ માટે ફેસબુક શોધો. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે આ પૃષ્ઠ ફક્ત પ્રિટરમ/ટર્મ બાળકોના માતાપિતા માટે જ ખુલ્લું છે જેઓ ક્વીન્સ હોસ્પિટલના નિયોનેટલ યુનિટમાં છે અથવા છે.

bottom of page