top of page

Inicjatywy

Baby Playing with Abacus
Line wave.png
Inicjatywy
iCoNNect

Każdy z naszych oddziałów neonatologicznych umożliwia matkom obserwowanie swojego dziecka, spotykanie się z personelem opiekującym się dzieckiem i omawianie potrzeb związanych z opieką nad dzieckiem podczas wszelkich okresów rozłąki za pomocą iPadów i Facetime.

Więcej informacji można znaleźć w naszym  ikonaNNekt  Informacje dla rodziców lub porozmawiać z członkiem personelu na oddziale noworodkowym.

 

Paszport rodzica

Nasz paszport rodzica zawiera zapis działań rodzica/opiekuna pod opieką ich dziecka i zapewnia pewną ciągłość w przypadku przeniesienia dziecka. Nasze paszporty rodzicielskie są wydawane rodzicom wszystkich dzieci na każdym z naszych oddziałów noworodkowych.

Jeśli nie otrzymałeś jeszcze paszportu, porozmawiaj z członkiem personelu oddziału neonatologicznego.

Promowanie kultury integracyjnej

Genetics matters poster.png
Caring with Pride poster.png
Caring with Visability Poster.png
Black voices poster.png
bottom of page