top of page

Wytyczne i zasady

Revewing Graphs
Line wave.png
Wytyczne i zasady

EMNODN realizuje program pracy mający na celu ujednolicenie wytycznych i dobrych praktyk we wszystkich swoich oddziałach neonatologicznych. Praca ta jest nadzorowana i ratyfikowana przez Clinical Governance Group.

Wytyczne i dokumenty dotyczące dobrych praktyk, które przeszły przez ten proces ratyfikacji, można znaleźć, klikając odpowiedni przycisk poniżej.

Proszę z szacunkiem podpisać wszelkie dostosowane dzieła do EMNODN zgodnie z prawami autorskimi.

bottom of page