top of page

Wytyczne dotyczące sieci

Revewing Graphs
Line wave.png

Narzędzie do podejmowania decyzji w East Midlands IUT, grudzień 2020 r.

Wytyczne East Midlands IUT, grudzień 2020 r.

Wytyczne EMNODN Obowiązek szczerości Podejście sieciowe v1

Wytyczne EMNODN Badanie i leczenie niemowląt Hydropic v1

Wytyczne EMNODN Kangur lub pielęgnacja skóry do skóry v5

Wytyczne EMNODN Zarządzanie PDA i kryteria skierowania do podwiązania PDA v1

Wytyczne EMNODN PPHN v1

Wytyczne EMNODN Opieka oddechowa Wentylacja mechaniczna u noworodków v2

Wytyczne EMNODN Stabilizacja transportu v4

EMNODN WMNODN Neonatalna eskalacja ODN ciśnienia operacyjnego i plan udaru v1

Wytyczne EMNODN Szybkie sekwencjonowanie egzomu R14 dla krytycznie chorych noworodków v1

bottom of page