top of page

Grupa Sterująca FiCare

Copying Down
Line wave.png
Grupa Sterująca FiCare
Grupa Sterująca FiCare

*NOWY*

Grupa Sterująca FiCare spotyka się kwartalnie, daty/godziny spotkań 2021/2022 to;

07 września 2021, 10:00-12:00
14 grudnia 2021, 10:00-12:00
08 marca 2022, 10:00-12:00

Grupa składa się z następujących członków;

Cara Hobby, zastępca głównej pielęgniarki (FiCare i PPI), EMNODN (przewodnicząca)
Haddie Borbely, koordynator opieki, EMNODN

Lynsey Jones, przewodniczący PAG

bottom of page