top of page

Grupa Doradcza Rodziców

Copying Down
Line wave.png
Grupa Doradcza Rodziców
Grupa Doradcza Rodziców

Grupa Doradcza Rodziców (PAG) spotyka się cztery razy w roku, daty/godziny spotkań 2021/2022 to;

24 czerwca 2021, 11:00 - 13:00
16 września 2021, 11:00 - 13:00
27 stycznia 2022, 11:00 - 13:00

PAG składa się z następujących członków;

Lynsey Jones, Przewodnicząca Rodziców, EMNODN (North Hub) i Przedstawiciel Rodziców, Nottingham
Nicola Hay, przedstawiciel rodziców, Nottingham
Rebecca Bennett, przedstawicielka rodziców, Nottingham
Amanda Pike, przedstawicielka rodziców, przewodnicząca Lincoln & MVP, Lincolnshire
Jo Vickers, przedstawiciel rodziców
Linda Hunn, dyrektor/główna pielęgniarka, EMNODN
Cara Hobby, zastępca głównej pielęgniarki (FiCare i PPI), EMNODN
Haddie Borbely, koordynator opieki, EMNODN

Rodzice otrzymają zwrot kosztów podróży i parkingu. Wszystkie roszczenia należy składać na  Formularz wniosku o zwrot wydatków rodzica/opiekuna . Więcej informacji można znaleźć w  Polityka dotycząca kosztów zaangażowania użytkownika i opiekuna.

bottom of page