top of page

Grupa Doradcza Rodziców

Neonatal family support
Rodzice i rodziny
Line wave.png
Co robimy

Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą rodziców, którzy doświadczyli opieki neonatologicznej w jednym (lub więcej) z jedenastu oddziałów neonatologicznych w sieci East Midlands.  

Zawsze chcemy mieć nowych członków i staramy się wysłuchać doświadczeń z każdego z jedenastu oddziałów neonatologicznych.

Grupie przewodniczą rodzice, ale cała administracja jest objęta siecią.

Co robimy

Grupy spotykają się cztery razy w roku, aby zapewnić oddziałom noworodkowym informacje z perspektywy rodziców.  

Naszym celem jest reprezentowanie rodziców i wspieranie pracy służb opieki neonatologicznej w regionie East Midlands.

Możemy to zrobić poprzez:

  • Udzielanie osobistej opinii i dzielenie się naszymi doświadczeniami lub perspektywami

  • Przeglądanie dokumentów, wytycznych i plakatów z perspektywy rodzica  

  • Reprezentowanie głosu rodziców na spotkaniach sieciowych

Zasady i warunki

Bycie członkiem PAG jest dobrowolne i nie masz obowiązku pozostawania w grupie ani uczestniczenia w spotkaniach. Możesz być zaangażowany tak bardzo lub tak mało, jak czujesz się komfortowo. 

bottom of page